שחור ועמוק
לא את העיניים שלך
אבל הדרכים שלי
תקווים
לא את המחשבות
אבל המלנכוליה שלי

Neri e profondi
non i tuoi occhi
ma le mie vie
Speranzosi
non i tuoi pensieri
ma la mia malinconia